top of page

IBHOLA LETHU (Our Football)

 

Ikiti esandleni ma izibukeli zonke zakithi
(tickets in your hands all you spectators who belong to us)
Wonamhlanje sizoqeda zonke izinkulumo
(today we are going to put an end to all the big talk)
Wezibukeli zonke ezakithi
(you spectators who belong to us)

 

Chorus:
Sibuza obani? Bengathinta ibhola lethu
(we ask who? who are they who can touch our football?)
Lapha sihlangana khona
(there where we meet our opposition)
Bazokhala abantu
(people will be upset)
Bazodela inkani
(their stubborn determination will be satisfied)

 

Ubani ongathinta thina
(who can touch us)
Sisho ngebhola webafana?
(we mean as far as football is concerned, boys?)
Singathi ukukhahlela kancane, kuzojabula
(we just have to kick the ball a little, and everyone will be ecstatic)
Qina - qinani wezinsizwa kushonompempe
("firm up, men!" says the referee)
Anogijima nebhola elihle, izibukeli zishaya amakhwela
(you must run well with the ball so that the spectators whistle in support)

  • YouTube Clean
bottom of page