top of page

IZINHLOBO NEZINHLOBO ZABANTU (Kinds & Kinds of People)

 

Bonke abantu bathanda ukuzihlukanisa kodwa bathatha ama-chance
(all people love to differentiate themselves, but they are taking chances)
Ngobo thina siyafana nawe mfowethu uma siphuza itiye namabhanzi
(because we are all the same, you my brother, when it comes to drinking tea and eating buns)
 

Chorus:
Izinhlobo nezinhlobo zabantu
(kinds and kinds of people)
Siphila nabo sonke thina
(we live together with them, all of us)
 

Eningizimu' lase Afrika
(in the southern part of Africa) Kulomhlaba sonke siyahleka
(in this land we all laugh)
Kulomhlaba sonke siyakhala
(in this land we all cry)
Siyafana ngempela uma sibekesisana
(we are really the same when we take a good look at each other)
Noma abanye bedidwa 'amabala
(even though some others are confused by colour)

  • YouTube Clean
bottom of page