top of page

MAKHELWANE

Impela ayikho into esifuna lemhlabeni madoda
Ngibona abantu behlebana bezondana
Umunye uzonda umakhelwane
Izinhliziyo zabantu ziyashisa ziyababa - ya!
Umunye uzonda umakhelwane


Chorus
Izinhliziyo zabantu ziyashisa emhlabeni
Sothatha-phi amanzi, sothatha-phi amanzi wokucima lomlilo?
Wangizonda makhelwane?
Sothatha-phi amanzi, sothatha-phi amanzi wokucima lomlilo?

  • YouTube Clean
bottom of page