top of page

NGEKE (Never)

 

Wo khala uze uthula wendoda
(you will complain until you keep quiet, fellow)
Hawu bheke mina ngiyayisebenza
(just look at me, I work for myself)
Kodwa wena ungibuka emehlweni
(but you, you just stare at me!)

 

Chorus:
Ngeke, ngeke, ngeke ngikwenza lokhu
(never, never, never will I do that)
Ngondla indoda endala ngjengawe
(support a full grown man as old as you)
Hamba nawe uzisebenzela
(go, try and work and look after yourself)
Amanye amadoda ayasebenza emdlovana
(other men are working in Greytown)

  • YouTube Clean
bottom of page