top of page

SHAKE MY WAY

 

Mayebabo! Sengi jabule kulomhlaba

Hau! Ngidlalela izizwe sengijabule kulomhlaba

Baba yithi amagoso onke kulomhlaba

 

Shake my ways, shake!

Jealous down!

 

 

  • YouTube Clean
bottom of page