top of page

TROUBLE MUSA UKUNGILANDELA (Trouble Don’t Follow Me)

 

Trouble, trouble uphenya impilo yami njengebhuku wena
(trouble, trouble you turn through my life like the pages of a book)
Lokhu ungilandela
(you're always following me)
Trouble, trouble ungifaka ezindaweni engingazazi mina
(trouble, trouble you put me into places I have never known before)
Lokhu ungilandela
(you're always following me)
Uma ngihamba yilokhu usecelini kwami wena
(when I'm walking, you are still by my side)
Ngizwa iziqi zakho, zithi vhu! zona, zithi vhu! zona
(I hear your footsteps, they go vhu! vhu!
 

Chorus:
Mus' u'ngilandela, mus' u'ngilandela
(don't you follow me, don't you follow me)

  • YouTube Clean
bottom of page