UMFAZI OMDALA

 

Uyishayelani lengane isecane wemfazi Omdala?
(why are you beating that small child, old woman?)
Ngizokhulula, ngizokhulula wena
(I will set you free - i.e. chase you away)

  • YouTube Clean

© 2014 Rhythm Safari Pty Ltd