top of page

UMFAZI OMDALA

 

Uyishayelani lengane isecane wemfazi Omdala?
(why are you beating that small child, old woman?)
Ngizokhulula, ngizokhulula wena
(I will set you free - i.e. chase you away)

  • YouTube Clean
bottom of page