top of page

UMUZI WAMI

 

Kuthi angihambe, ngihamba lekhaya, ngidlala isangoma

(I felt I should go, I should leave this home and visit a diviner)

hawu! ayikho into enjalo madoda! 

(hey! this is a fraudulent activity, you guys!)

Sabula amanga isangoma

(the diviner told me lies)

Samnuka umkami ekhaya

(and blamed my wife at home for all my misfortune)

Hawu! ayikho into enjalo madoda!

(hey! this is a fradulent activity, you guys!)

 

Chorus

Muzi wami, udlala ngomuzi wami

(my home and family, the diviner tried to play with

My home and family, and destroy them)

 

Kuthi angihambe, ngihamba lekhaya, ngidlala isangoma

(I felt I should go, I should leave this home and visit a diviner)

-- hawu! ayikho into enjalo madoda! (x2)

(hey! this is a fraudulent activity, you guys!)

Sabula amanga isangoma

(the diviner told me lies)

Samnuka umkami ekhaya

(and blamed my wife at home for all my misfortune)

Hawu! ayikho into enjalo madoda!

(hey! this is a fradulent activity, you guys!)

 

Chorus

 

  • YouTube Clean

© 2014 Rhythm Safari Pty Ltd

bottom of page