top of page

ZODWA (A Girl’s Name)

 

Zodwa wadla imali yami
(Zodwa you have finished my money)
Kubuhlungu owangenza kona Zodwa
(it hurts, this thing you have done to me, Zodwa)
Zodwa isenzo sakho sibi
(Zodwa your actions are ugly)
Hawu bheke manje angisenalutho ngezenzo
(just look now, I have nothing left because of your actions)
 

Chorus:
Zodwa! Ngaswela amabhulukwe ngezenzo
(Zodwa! I don't have trousers because of your actions)

  • YouTube Clean

© 2014 Rhythm Safari Pty Ltd

bottom of page